Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post TypeInge Bakker

Partner – Spark for Growth

Executive leaders zitten vaak op hun plek omdat ze een ‘sterk hoofd’ hebben en een goed ontwikkelde capaciteit om complexe vraagstukken op te lossen en richting te geven. Misschien dat het daarom vaak zo moeilijk is om te onthouden en erop te vertrouwen dat we in de kern intuïtieve wezens zijn die elkaar op de onderlaag verstaan of verstoren dwars door de rationele inhoud heen. En dan merk je aan de vergadertafel dat een goed gesprek opeens wel heel makkelijk of juist heel moeilijk wordt.

Komend vanuit een academische, talige achtergrond, ben ik gefascineerd door wat wel gedacht en gevoeld wordt maar niet of niet expliciet wordt uitgesproken. In het werken met leiders en teams ben ik erop gericht de stem van hoofd (wat we beredeneerd weten) en hart (wat we voelen) met elkaar te verbinden. Zo kan wat niet gezegd wordt maar ondertussen wel meespeelt of verstoort in de interactie plek krijgen. Dit betekent dat er plek is voor de mooie en voor de minder fraaie kanten van iedereen aan tafel zodat iedereen kan bijdragen in de organisatie. Dit betekent tot slot met enige mildheid naar het eigen functioneren kijken en vaak ook met de lichtheid van een bevrijdende lach.